VARIO COFFEE

Thông tin dự án.

Vario Coffee được thực hiện vào năm 2018 với hình thức chuỗi cà phê take away ở các khu vực quận Tân Bình, Bình Tân, Tân Phú,…

Yêu cầu.

Lấy màu xanh và màu hạt cà phê làm chủ đạo, logo cần rõ tên của thương hiệu và lấy hình ảnh hạt cà phê làm trọng tâm.