Shark Mobi

Thông tin dự án.

Là một dự án về công nghệ trong lĩnh vực quảng cáo trực tuyến thông qua thiết bị di động. Với mong muốn phát triển thành một nền tảng dẫn đầu trong việc đo lường và phân tích chỉ số quảng cáo qua app mobile.

Yêu cầu.

Logo lấy màu xanh làm chủ đạo và hình ảnh cá mập thể hiện hình tượng dẫn đầu thị trường. Logo cần lồng ghép được hình tượng, tên thương hiệu và slogan.