NHA KHOA IVY

Thông tin dự án.

Nha Khoa Ivy được thành lập vào năm 2018, khởi đầu tại để đến gần với khách hàng trong khu vực hơn, các nhà sáng lập đã tin tưởng để Filot Agency thực hiện Logo và bộ nhận diện thương hiệu.

Yêu cầu.

Nha Khoa Ivy yêu cầu lấy hình ảnh ký tự V làm chủ đạo, và màu sắc mang phong cách nhẹ nhàng, sạch sẽ và thoải mái cho ánh nhìn. Tuy nhiên, không được bỏ qua tên của thương hiệu “IVY”.

Các ấn phẩm trong bộ nhận diện thương hiệu được yêu cầu bao gồm: Brochure, voucher, namecard và thành phần thiết kế website như slide banner, ảnh bìa, banner các dịch vụ,…