NẮNG COFFEE

Thông tin dự án.

At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui. Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque. Accusamus natus error sit voluptatem unde natus error sit voluptatem.

Yêu cầu.

Logo mang hơi hướng retro, thể hiện được hình tượng của thương hiệu “Nắng” và có đầy đủ thông tin về tên thương hiệu, những dịch vụ, sản phẩm nổi bật của thương hiệu.

Các ấn phẩm nhận diện phải được đồng bộ: menu, đồng phục, ly nhựa, tạp dề, thẻ tích điểm, namecard,…