KAROBEAN COFFEE

CREATIVITY IS INTELLIGENCE HAVING FUN.
Thông tin dự án.

Thương hiệu Karobean đã có logo và bộ nhận diện từ trước, nhưng đi cùng với quá trình làm mới kiến trúc, nội thất quán cũng như định hướng phát triển mới của thương hiệu thì Logo và bộ nhận diện đã không còn phù hợp.

Filot Agency được tin tưởng với nhiệm vụ thiết kế lại logo và bộ nhận diện cho thương hiệu phù hợp với định hướng phát triển và thay đổi của quán.

Yêu cầu.

Logo cần phải nêu rõ được tên của thương hiệu và có điểm nhấn để nhận ra đó là một thương hiệu trong lĩnh vực cà phê.

Bộ nhận diện thương hiệu đồng bộ với logo và phong cách thiết kế mới. Bộ nhận diện bao gồm: Menu, đồng phục, tạp dề, menu, ly nhựa, bao bì cho hạt cà phê, túi giấy, túi nhựa, cover menu, namecard, thẻ tích điểm, lót ly,…