GLORY ONE COFFEE

Thông tin dự án.

Glory One Coffee là một mảng kinh doanh thuộc chuỗi kinh doanh nhiều ngành khác nhau tại Tp. Hồ Chí Minh.

Yêu cầu.

Với mong muốn tạo ra nhận diện đồng bộ cho thương hiệu “Glory” với các ngành hoạt động khác nhau, nhưng vẫn có nét đặc trưng để nhận diện cho từng lĩnh vực, thương hiệu Glory One Coffee phải truyền tải đầy đủ thông điệp này với màu sắc đồng bộ và điểm nhấn riêng.

Các ấn phẩm nhận diện thương hiệu đi kèm cũng đồng bộ với logo như: Menu, đồng phục, tạp dề, ly nhựa, lót ly, túi nhựa, thẻ tích điểm,…