CONNECT COFFEE

Thông tin dự án.

Là thương hiệu mang ý nghĩa kết nối các mối quan hệ, tạo nên những mối liên hệ mới trong cuộc sống qua những giây phút thư thả thưởng thức cà phê hay một vài chai bia.

Yêu cầu.

Thể hiện được sự kết nối trong logo, đảm bảo được hình tượng liên quan đến cà phê, liên quan đến bia là hai sản phẩm kinh doanh chính của quán.

Các ấn phẩm nhận diện thương hiệu cần được đảm bảo đồng bộ với logo: mune, đồng phục, tạp dề, thẻ tích điểm, namecard, ly nhựa, túi nhựa, lót ly, khăn lạnh, túi đường,…